e-MAJIKAN

Panduan Menggunakan e-MAJIKAN

Sebarang pertanyaan sila hubungi Bahagian Khidmat Zakat Berjadual di talian
09-5131515 atau 09-5131616

email: kzb@zakatpahang.my

© 2021 PUSAT KUTIPAN ZAKAT PAHANG