KIRA FIDYAH PUASA

Bilangan hari puasa ditinggalkan (setahun)

Jumlah tahun puasa ditinggalkan

Harga beras secupak  (RM)

Panduan:Isikan bilangan hari yang ditinggalkan, jumlah tahun ditinggalkan dan harga beras secupak. Kemudian tekan butang Taksir Fidyah.

© 2018 PUSAT KUTIPAN ZAKAT PAHANG