Borang Taksir Zakat - e-Taksir - Pusat Kutipan Zakat Pahang

PUSAT KUTIPAN ZAKAT PAHANG

Kalkulator e-Taksir Zakat Pendapatan


BORANG TAKSIRAN
 

Bahagian A : Komponen Pendapatan

Amaun (RM)

Bahagian B : Komponen Perbelanjaan

Amaun (RM)Bahagian C : Komponen Perbelanjaan Lain

Amaun (RM)
Bahagian D : Taksiran

Amaun (RM)


(Tahunan)
(Bulanan)

© 2019 PUSAT KUTIPAN ZAKAT PAHANG