Borang Taksir Zakat - e-Taksir - Pusat Kutipan Zakat Pahang

PUSAT KUTIPAN ZAKAT PAHANG

Kalkulator e-Taksir Zakat Pendapatan


BORANG TAKSIRAN
 

Bahagian A : Komponen Pendapatan

Amaun (RM)





Bahagian B : Komponen Perbelanjaan

Amaun (RM)







Bahagian C : Komponen Perbelanjaan Lain

Amaun (RM)








Bahagian D : Taksiran

Amaun (RM)






(Tahunan)
(Bulanan)

© 2019 PUSAT KUTIPAN ZAKAT PAHANG