Monday, 15 October 2018 02:46

Apakah syarat wajib Zakat Pendapatan?

Rate this item
(1 Vote)

Zakat Pendapatan wajib dikeluarkan apabila cukup syarat-syarat berikut iaitu:

Islam, Merdeka, Cukup Nisab, Cukup Haul, Milik Sempurna dan Hasil Usaha Yang Baik.

Read 775 times
© 2019 PUSAT KUTIPAN ZAKAT PAHANG