Monday, 15 October 2018 03:45

Mengapa perlunya Tolakan Had Kifayah dalam kiraan Zakat Pendapatan?

Rate this item
(0 votes)

Tolakan Had Kifayah digunapakai dalam kiraan Zakat Pendapatan kerana ianya adalah penilaian terbaik dalam menentukan keperluan lengkap bagi menjamin kelansungan hidup seseorang individu dan mereka yang berada di bawah tangunggannya dan ianya juga bertetapan dengan keperluan dan kehendak Syara’.

Read 504 times
© 2019 PUSAT KUTIPAN ZAKAT PAHANG