Monday, 15 October 2018 03:45

Bagaimanakah penetapan kadar amaun bagi setiap kategori Had Kifayah di negeri Pahang ditentukan?

Rate this item
(1 Vote)

Penetapan kadar amaun bagi setiap kategori Had Kifayah di negeri Pahang ditentukan melalui kaedah kajian perpustakaan dan lapangan dengan mengambil kira perbelanjaan keperluan asasi yang merangkumi 9 item keperluan asasi pada masa kini.

Read 525 times
© 2019 PUSAT KUTIPAN ZAKAT PAHANG