Monday, 15 October 2018 03:46

Kenapa ada perbezaan kaedah kiraan Zakat Pendapatan di setiap negeri?

Rate this item
(0 votes)

Perbezaan ini wujud disebabkan penentuan kadar Had Kifayah di setiap negeri adalah berbeza antara satu sama lain.

Read 592 times
© 2019 PUSAT KUTIPAN ZAKAT PAHANG