Monday, 15 October 2018 03:48

Kenapa kadar bagi setiap kategori dalam kiraan Had Kifayah ini telah ditentukan amaunnya dan tidak mengikut kadar sebenar yang ditanggung individu pembayar?

Rate this item
(1 Vote)

Dasar penentuan kadar amaun bagi setiap kategori dalam Had Kifayah ditentukan berdasarkan pendekatan Pertenghan atau Sederhana (al I'tidal wa al Tawazun) atau disebut didalam Maqasid Syariah sebagai Hajiyat (keperluan) dengan mengambil kira semua lapisan masyarakat di negeri Pahang termasuk latar belakang demografi dan tahap keperluan asas bersasarkan kepada beberapa rujukan utama negara dan dunia sebagai contoh COICOP oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), harga barangan semasa dan PGK oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) dan dijadikan sebagai satu garis panduan untuk dijadikan  perkiraan dalam Had Kifayah yang perlu dipatuhi.

Read 532 times
© 2019 PUSAT KUTIPAN ZAKAT PAHANG