Monday, 15 October 2018 03:49

Kenapa kadar tolakan untuk Pelepasan / Pemberian Wajib Kepada Ibu Bapa dan Tolakan Lain ada limitasi?

Rate this item
(0 votes)

Sedia maklum kadar amaun bagi semua kategori dalam HadKifayah telah dikaji terlebih dahulu sebelum ditentukan dalam kiraan termasuk juga Pelepasan / Pemberian wajib Kepada Ibu Bapa dan Tolakan Lain dan ianya ada limitasi tertentu. Penggunaan limitasi ini adalah kerana bagi memastikan kadar tersebut sentiasa berada dalam lingkungan Had Kifayah (tidak sekadar peringkat doruriyat atau sehingga melepasi peringkat Tahsiniyat) yang telah ditetapkan oleh Syara'.

Read 461 times
© 2019 PUSAT KUTIPAN ZAKAT PAHANG