Monday, 15 October 2018 03:51

Adakah nafkah yang diterima oleh seorang isteri dari suami perlu dizakatkan?

Rate this item
(0 votes)

Nafkah yang diterima isteri dari suami tidak dikategorikan sebagai hasil pendapatan kerana nafkah tersebut diperolehi dengan sebab perkahwinan bukan dengan sebab pekerjaan dan nafkah tersebut tidak perlu dizakatkan.

Read 795 times
© 2019 PUSAT KUTIPAN ZAKAT PAHANG