Wednesday, 17 October 2018 03:11

Apakah peranan majikan dalam urusan bayar zakat oleh kakitangannya?

Rate this item
(0 votes)

Pertama

Memberikan maklumat mengenai kakitangan atau pekerja masing-masing untuk tujuan penghantaran maklumat atau apa saja yang berkait dengan urusan zakat oleh Majlis Ugama Islam Pahang atau Pusat Kutipan Zakat Pahang.

Sekiranya majikan tidak berbuat demikian maka ianya merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 25(2) Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 2013.

Kedua

Majikan perlu menyediakan kemudahan kepada kakitangan atau pekerja bagi membuat bayaran zakat seperti dikehendaki oleh Majlis Ugama Islam Pahang atau Pusat Kutipan Zakat Pahang.

Sekiranya majikan tidak berbuat demikian atau gagal melaksanakan tanggungjawab tersebut maka ianya merupakan kesalahan di bawah seksyen yang sama.

Read 670 times
© 2019 PUSAT KUTIPAN ZAKAT PAHANG