Wednesday, 08 July 2020 01:46

Apakah syarat wajib Zakat Pendapatan?

Rate this item
(0 votes)

Zakat Pendapatan wajib dikeluarkan apabila cukup syarat-syarat berikut iaitu:

1. Islam
2. Merdeka
3. Cukup Nisab
4. Cukup Haul,
5. Milik Sempurna
6. Hasil Usaha Yang Baik

Read 42 times
© 2019 PUSAT KUTIPAN ZAKAT PAHANG