Saluran pembayaran zakat terkini bagi orang ramai berzakat adalahmelalui aplikasi FPX (Financial Process Exchange) iaitu kaedahpembayaran online terkini di Malaysia. Walaupun saluran ini barudilancarkan dalam tempoh sebulan yang lalu, capaian pembayar telahmengumpul seramai 54 orang dengan amaun menjangkau hampir 30 riburinggit.Pelancaran aplikasi FPX ini telah disempurnakan oleh TYDP Majlis UgamaIslam dan Adat Resam Melayu Pahang (MUIP) merangkap Pengerusi PusatKutipan Zakat Pahang, YDH Orang Kaya Indera Pahlawan Dato’ Sri WanHaji Abdul Wahid bin Haji Wan Hassan pada 3 Julai 2019 lalu bertempat AlDante Pasta Palace, Kuantan.Para pembayar zakat di Negeri Pahang kini boleh membuat bayarandengan lebih mudah, cepat dan selamat secara…
Muadzam, 20 Julai Ogos 2019 bersamaan 17 Zulkaedah 1440H; Pusat Kutipan Zakat Pahang (PKZ) telah mengadakan perbincangan santai berkenaan zakat penghasilan sarang burung walit bersama-sama 30 orang ahli persatuan burung walit Muadzam Shah bertempat di Felda Keratong 5 pada 20 Julai 2019 lalu. Perbincangan santai itu telah diketuai oleh Haji Mohd Azmi bin Othman, Pengurus PKZ Zon Kuantan. Perbincangan adalah berkisar tentang kaedah pengiraan zakat perniagaan yang mereka usahakan dengan mengambilkira pendapatan dan kos-kos yang perlu mereka tanggung. Alhamdulilah di penghujung program, sembilan daripada mereka terus menunaikan pendahuluan zakat perniagaan masing-masing kepada pegawai bertugas pada hari itu. Turut hadir di…
ROMPIN. 19 Julai 2019 – Majlis Ugama Islam Dan Adat Resam Melayu Pahang (MUIP) Cawangan Daerah Rompin yang diketuai oleh Muhammad Nabil b. Mohamad Fauzi, Pengurus MUIP Cawangan Rompin telah menyampaikan bantuan zakat peralatan kepada 4 orang asnaf daerah ini, iaitu Encik Md Azahar Bin Arifin dari Desa Wawasan Kampung Pianggu, Encik Abdullah Bin Sudin dari Kampung Jawa, Encik Lut Bin Ahmad dari Kampung Sepayang, serta Encik Ramli Bin Awang dari Kampung Belangkap. Encik Md Azahar yang diwakili oleh isterinya telah menerima sebuah mesin memproses air soya serta sebuah peti sejukbeku, Encik Abdullah pula menerima sebuah mesin pengadun 10 liter,…
KUALA LUMPUR, 08 Julai 2019 – Empat badan korporat telah menyerahkan zakatperniagaan bagi tahun 2018 berjumlah RM4,065,029.04 kepada Majlis Ugama Islam DanAdat Resam Melayu Pahang (MUIP) bertempat di Hotel Shangri-La, Kuala Lumpur.Badan korporat tersebut ialah Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri Pahang (PKPP)yang diwakili oleh Ketua Pegawai Eksekutif PKPP, YH Dato’ Suhaimi bin Mohd Yunus bagimenyerahkan zakat sebanyak tiga juta tinggit (RM3juta) manakala Maybank IslamicBerhad diwakili oleh Ketua Pegawai Eksekutif Maybank Islamic, YBhg. Dato’ MohamedRafique Merican bin Mohd Wahiduddin Merican menyerahkan zakat sebanyakRM765,029.04.Fomema Sdn Bhd (FOMEMA) pula diwakili oleh Pengerusinya, YM Tengku Abu BakarAhmad bin Tengku Tan Sri Abdullah dan Affin Islamic…