Zakat KWSP

Nisab Semasa
1. Jumlah Keseluruhan Pengeluaran
2. Jumlah Dividen Yang Tidak Patuh Syariah (50%)
3. Kadar Zakat
Jumlah Zakat