Zakat emas terbahagi kepada dua bahagian :-
Emas Pakai
Emas yang dipakai sebagai perhiasan walaupun hanya sekali dalam tempoh setahun (Hijriah)

Emas Simpan
Emas yang tidak digunakan walaupun sekali atau dipakai walaupun sekali dalam tempoh setahun (Hijriah)

Page 2 of 2