Persoalan berkaitan pengeluaran zakat i-Lestari dalam tempoh PKP ini, berikut adalah jawapannya :

  1. Bagi ahli KWSP beragama Islam yang membuat pengeluaran i-Lestari bagi tujuan kelangsungan hidup diri sendiri dan tanggungannya serta menampung keperluan asas seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesihatan, ia dikira sebagai pengeluaran di bawah kategori Hajah Asliyah dan TIDAK DIWAJIBKAN ZAKAT; dan
  2. Manakala bagi ahli KWSP beragama Islam yang membuat Pengeluaran i-Lestari bukan bagi tujuan menampung keperluan asas diri sendiri dan tanggungannya, maka ZAKAT ADALAH DIWAJIBKAN ke atas pengeluaran tersebut berdasarkan Zakat Mal Mustafad sekiranya mencapai nisab dan haul yang telah ditentukan.

Kaedah mengeluarkan zakat KWSP (sekiranya termasuk no.2 di atas):

Jumlah yang dikeluarkan (dari tabung KWSP) X 2.5% (kadar zakat) = Jumlah Zakat

Contohnya: RM500 X 2.5% = RM12.50 sahaja

atau

Ditaksir bersama pendapatan tahunan semasa bagi yg mempunyai pendapatan bulanan.

Kaedah ini adalah selaras dengan pandangan yang telah dikemukan oleh Jawatankuasa Penasihat Syariah (JKSP) KWSP.

Semoga pencerahan ini ada manfaatnya buat masyarakat dan kita tidak terlalai dengan apa yang menjadi kewajipan atas diri kita sendiri. Wallahu'alam.

Kaedah kiraan bagi Simpanan Syariah ialah :

Jumlah pengeluaran KWSP yang wajib dizakatkan adalah keseluruhannya

Pokok + Dividen, tanpa perlu diasingkan (tidak perlu pembersihan) pulangan dividen atau bonus yang tidak patuh syariah.

Contohnya :

Amaun Asal Simpanan: RM100,000.00

Perolehan Dividen(10%) : Rm10,000.00

RM110,000.00 X 2.5% = RM2,750 sahaja

Kaedah untuk mengira zakat bagi wang KWSP yang tidak ditukar kepada akaun simpanan syariah adalah sebagaimana berikut:

  • Simpanan Bukan Syariah

Jumlah pengeluaran KWSP yang wajib dizakatkan adalah

Pokok + Dividen Patuh Syariah (iaitu 50% daripada jumlah keseluruhan dividen yang diperolehi).

Contohnya :

Kaedah untuk mengira zakat bagi wang KWSP yang tidak ditukar kepada akaun simpanan syariah adalah sebagaimana berikut:

  • Simpanan Bukan Syariah

Jumlah pengeluaran KWSP yang wajib dizakatkan adalah

Pokok + Dividen Patuh Syariah (iaitu 50% daripada jumlah keseluruhan dividen yang diperolehi).

Contohnya :

Amaun Asal Simpanan: RM100,000.00

Perolehan Dividen(10%) : Rm10,000.00

50% dari RM10,000 = RM5,000 (Patuh Shariah)

50% dari RM10,000 = RM5,000 (Tidak Patuh Syariah)

Kiraan zakat yang diambil kira adalah:

RM100,000 + RM5,000 X 2.5% = RM2,625 sahaja

Amaun Asal Simpanan: RM100,000.00

Perolehan Dividen(10%) : Rm10,000.00

50% dari RM10,000 = RM5,000 (Patuh Shariah)

50% dari RM10,000 = RM5,000 (Tidak Patuh Syariah)

Kiraan zakat yang diambil kira adalah:

RM100,000 + RM5,000 X 2.5% = RM2,625 sahaja

Nisab zakat KWSP sama seperti nisab zakat wang yang lain iaitu 85 gram emas. Kadarnya ialah 2.5% daripada jumlah simpanan yang dibenarkan untuk pengeluaran.

Page 1 of 2