Monday, 06 July 2020 07:43

Saya mengeluarkan wang KWSP dan membuat bayaran pinjaman perumahan saya, adakah perlu keluar zakat juga?sedangkan pengeluaran dilakukan terus kepada bank?

Rate this item
(0 votes)

Wajib ke atas setiap individu yang layak mengeluarkan wang KWSP membayar zakat bagi keseluruhan jumlah yang dikeluarkan sekiranya mencukupi nisab dan haul kerana telah sempurna pemilikan iaitu pemilikan sepenuhnya (Hak Hiyazah) dan keupayaan mengurus atau mengguna (Hak Tasarruf).

Dikecualikan zakat ke atas pengeluaran yang dikeluarkan untuk pembiayaan rumah sekiranya rumah tersebut adalah rumah pertama sahaja.

Read 1443 times