Monday, 06 July 2020 06:59

Berapakah kadar Zakat Maadin/Galian?

Rate this item
(0 votes)

Apabila seseorang itu menggali maadin/galian (emas atau perak dan seumpamanya) dan apa yang diperolehinya cukup nisabnya maka dia wajib mengeluarkan zakat pada waktu itu juga dengan kadar 2.5% daripada jumlah keseluruhannya.

Read 1030 times