Monday, 06 July 2020 06:57

Apakah maksud Zakat Maadin dan Rikaz?

Zakat Maadin, kunuz dan rikaz adalah setiap benda yang dikeluarkan dari perut bumi, sama ada dalam bentuk pepejal dan cecair yang dikenali sebagai galian atau  ”Maadan”atau dalam bentuk harta yang tertimbus oleh perbuatan manusia atau kejadian alam yang dikenali sebagai perbendaharaan lama atau “Kanz”. Syaratnya bernilai. Mengikut istilah yang digunakan oleh sesetengah para fuqaha semuanya ini disebut sebagai “Rikaz”.

Definisi Maadin

Maadin merupakan harta hasil bumi yang bernilai seperti emas dan perak. Hasil bumi ini boleh dinyatakan seperti petroleum, batu permata dan lain-lain jenis yang berhubungan dengan bumi dan nilainya amat berharga seperti emas dan perak.

Definisi Rikaz

Prof. Wahbah Zuhaily melihat Rikaz adalah harta yang ditemui, ini merupakan sesuatu harta yang tidak nampak, disorok, ditanam, disimpan dan dipendam oleh seseorang insan sebelumya, harta ini termasuk emas.

Page 2 of 2