Monday, 06 July 2020 06:30

Apakah maksud zakat tanaman dan apakah jenis tanaman yang dikenakan zakat?

Rate this item
(0 votes)

Zakat tanaman adalah zakat yang dikenakan keatas tanaman yang berbentuk makanan asasi, antara tanaman yang dikenakan zakat adalah kurma, barli, anggur, gandum, dan padi.

Di Malaysia, hanya tanaman padi sahaja diwajibkan zakat.

Read 1145 times