Monday, 06 July 2020 06:31

Apakah perbezaan zakat tanaman yang menggunakan tenaga manusia dan tanaman yang menggunakan alam semula jadi?

Rate this item
(0 votes)

Tanaman yang menggunakan tenaga manusia atau selainnya seperti binatang dan jentera atau dengan perbelanjaan yang banyak, maka zakatnya ialah 5% atau 1/20. Bagi tanaman yang menggunakan aliran hujan atau aliran air secara semula jadi, maka zakatnya ialah 10% atau 1/10.

Read 997 times