Wednesday, 08 July 2020 01:55

Kenapa ada perbezaan kaedah kiraan Zakat Pendapatan di setiap negeri?

Rate this item
(0 votes)

Perbezaan ini wujud disebabkan penentuan kadar Had Kifayah di setiap negeri adalah berbeza antara satu sama lain.

Read 1388 times