Monday, 06 July 2020 06:49

Apakah dalil wajib zakat perniagaan?

Rate this item
(0 votes)

Jumhur ulama bersependapat bahawa zakat diwajibkan bagi harta perniagaan. Antara dalil syarak adalah seperti berikut:

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud :

“Wahai orang-orang yang beriman! Belanjakanlah (pada jalan Allah) sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (surah al-Baqarah 267)

Berdasarkan Tafsir al-Tobari, ayat ini memberi maksud, “Berzakatlah kamu daripada usaha kamu yang baik dengan menjalankan perniagaan atau pembuatan daripada emas dan perak.”

Read 764 times