Monday, 06 July 2020 06:50

Apakah syarat-syarat yang mewajibkan sesuatu perniagaan dikenakan zakat?

Rate this item
(0 votes)
  • Islam.
  • Merdeka.
  • Cukup nisab.
  • Cukup haul
  • Milik sempurna
  • Harta dan perkhidmatan yang halal
  • Harta yang produktif (al-Nama’)
  • Sumber harta perniagaan
  • Niat untuk diniagakan
  • Harta perniagaan tidak digunakan untuk kegunaan sendiri
Read 700 times