Monday, 06 July 2020 06:52

Apakah asas yang digunakan dalam kiraan ataupun taksiran zakat perniagaan?

Rate this item
(0 votes)
  1. 1. KAEDAH MODAL BERKEMBANG

Ekuiti pemilik (+) Liabiliti Jangka Panjang (–) Aset Tetap (–) Aset Bukan Semasa (+/–) Pelarasan (=) Harta perniagaan yang diwajibkan zakat

  1. 2. KAEDAH MODAL KERJA

Aset Semasa (–) Liabiliti Semasa (+/–) Pelarasan (=) Harta perniagaan yang diwajibkan zakat

Read 1147 times