Wednesday, 08 July 2020 01:26

Bagaimanakah kaedah pengiraan zakat berbentuk jual beli/perdagangan?

Rate this item
(0 votes)

Zakat dikenakan sebanyak 2.5% atas nilai saham pada akhir tahun/tarikh cukup haul.

Contoh:

1 lot = 1,000 unit

Harga beli 1 jan 2014                = RM 10.00 seunit

               (2 Lot = 2,000 unit X RM10 = RM 20,000)

Harga pada tarikh cukup haul   = RM 9.00 seunit

(20 Disember 2014)                     (2 Lot = 2,000 unit X RM9 = RM 18,000)

Zakat yang dikenakan               = RM 9,000 X 2.5%

= RM225.00

Read 842 times