Monday, 06 July 2020 06:41

Apakah syarat-syarat yang dikenakan atas binatang ternakan yang dikenakan zakat?

Rate this item
(0 votes)
  • Islam
  • Merdeka
  • Cukup Nisab
  • Cukup Haul
  • Hendaklah ia “saimah” (gembalaan)
  • Milik Sempurna
Read 1264 times