Untuk zakat ternakan hanya binatang yang diternak sahaja diwajibkan zakat iaitu binatang dari jenis Al-An’am. Adapun binatang-binatang lain selain dari yang disebut hendaklah dizakatkan dalam kategori zakat pendapatan atau zakat perniagaan.

Zakat binatang ternakan ialah zakat yang dikenakan ke atas binatang-binatang yang diternak daripada jenis lembu,kerbau, kambing, biri-biri dan unta apabila sempurna syarat-syaratnya.

Page 2 of 2