Kaedah kiraan bagi Simpanan Syariah ialah :

Jumlah pengeluaran KWSP yang wajib dizakatkan adalah keseluruhannya

Pokok + Dividen, tanpa perlu diasingkan (tidak perlu pembersihan) pulangan dividen atau bonus yang tidak patuh syariah.

Contohnya :

Amaun Asal Simpanan: RM100,000.00

Perolehan Dividen(10%) : Rm10,000.00

RM110,000.00 X 2.5% = RM2,750 sahaja

Kaedah untuk mengira zakat bagi wang KWSP yang tidak ditukar kepada akaun simpanan syariah adalah sebagaimana berikut:

  • Simpanan Bukan Syariah

Jumlah pengeluaran KWSP yang wajib dizakatkan adalah

Pokok + Dividen Patuh Syariah (iaitu 50% daripada jumlah keseluruhan dividen yang diperolehi).

Contohnya :

Kaedah untuk mengira zakat bagi wang KWSP yang tidak ditukar kepada akaun simpanan syariah adalah sebagaimana berikut:

  • Simpanan Bukan Syariah

Jumlah pengeluaran KWSP yang wajib dizakatkan adalah

Pokok + Dividen Patuh Syariah (iaitu 50% daripada jumlah keseluruhan dividen yang diperolehi).

Contohnya :

Amaun Asal Simpanan: RM100,000.00

Perolehan Dividen(10%) : Rm10,000.00

50% dari RM10,000 = RM5,000 (Patuh Shariah)

50% dari RM10,000 = RM5,000 (Tidak Patuh Syariah)

Kiraan zakat yang diambil kira adalah:

RM100,000 + RM5,000 X 2.5% = RM2,625 sahaja

Amaun Asal Simpanan: RM100,000.00

Perolehan Dividen(10%) : Rm10,000.00

50% dari RM10,000 = RM5,000 (Patuh Shariah)

50% dari RM10,000 = RM5,000 (Tidak Patuh Syariah)

Kiraan zakat yang diambil kira adalah:

RM100,000 + RM5,000 X 2.5% = RM2,625 sahaja

Nisab zakat KWSP sama seperti nisab zakat wang yang lain iaitu 85 gram emas. Kadarnya ialah 2.5% daripada jumlah simpanan yang dibenarkan untuk pengeluaran.

Wajib ke atas setiap individu yang layak mengeluarkan wang KWSP membayar zakat bagi keseluruhan jumlah yang dikeluarkan sekiranya mencukupi nisab dan haul kerana telah sempurna pemilikan iaitu pemilikan sepenuhnya (Hak Hiyazah) dan keupayaan mengurus atau mengguna (Hak Tasarruf).

Dikecualikan zakat ke atas pengeluaran yang dikeluarkan untuk pembiayaan rumah sekiranya rumah tersebut adalah rumah pertama sahaja.

carian soalan lazim