Bagi yang TIDAK MEMPUNYAI penyata kewangan yang lengkap, kaedah pengiraan zakat adalah seperti berikut

 • Ada stok barang, contoh: kedai runcit, kedai buku,pasar raya - kaedah seperti kaedah modal kerja
 • Tiada stok barang, contoh: kontraktor - (Terimaan Perniagaan - Perbelanjaan Perniagaan) = Keuntungan setahun x 2.5%
 1. 1. KAEDAH MODAL BERKEMBANG

Ekuiti pemilik (+) Liabiliti Jangka Panjang (–) Aset Tetap (–) Aset Bukan Semasa (+/–) Pelarasan (=) Harta perniagaan yang diwajibkan zakat

 1. 2. KAEDAH MODAL KERJA

Aset Semasa (–) Liabiliti Semasa (+/–) Pelarasan (=) Harta perniagaan yang diwajibkan zakat

Ya sama, kadar zakat perniagaan adalah 2.5% sahaja dari jumlah keseluruhan nilai harta yang dimiliki.

 • Islam.
 • Merdeka.
 • Cukup nisab.
 • Cukup haul
 • Milik sempurna
 • Harta dan perkhidmatan yang halal
 • Harta yang produktif (al-Nama’)
 • Sumber harta perniagaan
 • Niat untuk diniagakan
 • Harta perniagaan tidak digunakan untuk kegunaan sendiri

carian soalan lazim