Monday, 06 July 2020 06:49

Apakah dalil wajib zakat perniagaan?

Jumhur ulama bersependapat bahawa zakat diwajibkan bagi harta perniagaan. Antara dalil syarak adalah seperti berikut:

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud :

“Wahai orang-orang yang beriman! Belanjakanlah (pada jalan Allah) sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (surah al-Baqarah 267)

Berdasarkan Tafsir al-Tobari, ayat ini memberi maksud, “Berzakatlah kamu daripada usaha kamu yang baik dengan menjalankan perniagaan atau pembuatan daripada emas dan perak.”

Monday, 06 July 2020 06:48

Apakah itu zakat perniagaan?

Zakat perniagaan ialah zakat yang wajib dikeluarkan hasil daripada harta perniagaan sama ada berasaskan pembuatan, perlombongan, perikanan, perkapalan, pembekalan, pertanian, perkhidmatan atau sebagainya dengan tujuan diperniagakan, sama ada dalam bentuk perniagaan persendirian, perniagaan perkongsian sesama Islam atau dengan bukan Islam, perniagaan semua jenis syarikat, koperasi atau perniagaan saham dan sebagainya.

Nisab

Kadar Yang Diwajibkan Zakat

40-120

1 kambing atau biri-biri

121-200

2 kambing atau biri-biri

201-399

3 kambing atau biri-biri

Nota: sekiranya biri-biri maka umurnya mestilah 1 tahun atau lebih dan sekiranya kambing mestilah berumur 2 tahun atau lebih.

Panduan: bagi jumlah 400 ekor ke atas, zakatnya ialah 1 ekor bagi setiap 100 ekor.

Had minima nisab bagi zakat ternakan lembu/kebau ialah apabila seseorang memiliki 30 ekor binatang lembu/kerbau. Dan bertambah mengikut ketetapan seperti jadual di bawah:

Nisab

Kadar Yang Diwajibkan Zakat

30-39

1 jantan atau betina

40-59

1 betina

60-69

2jantan

70-79

1jantan& 1 betina

80-89

2 betina

90-99

3 jantan

100-109

2 jantan& 1 betina

110-119

1 jantan & 2 betina

  • Sekiranya jantan maka umurnya mestilah 1 tahun atau lebih dan betina mestilah berumur 2 tahun atau lebih.
  • Apabila bilangan itu lebih daripada yang dinyatakan di atas,maka bagi setiap 30 ekor lembu/ kerbau diwajibkan 1 ekor lembu jantan yang berumur 1 tahun. Bagi setiap 40 ekor lembu diwajibkan zakat 1 ekor lembu betina yang berumur 2 tahun.
  • Jika ternakan bercampur antara lembu dan kerbau,maka zakatnya terserah kepada pembayar sama ada mahu memberi lembu atau kerbau daripada peliharaan itu.

carian soalan lazim