Print this page
Monday, 06 July 2020 07:25

Berapakah kadar Zakat Rikaz?

Rate this item
(0 votes)
  1. Apabila seseorang itu memperolehi emas atau perak dan apa yang diperolehinya cukup nisabnya maka dia wajib mengeluarkan zakat pada waktu itu juga dengan kadar 20% daripada jumlah keseluruhannya.
  2. Tidak disyaratkan haul pada maadin/galian dan rikaz kerana keduanya dikeluarkan daripada perut bumi dan ia serupa dengan tanaman. Jadi, diambil zakatnya sebagaimana diambil zakat tanaman iaitu sewaktu pengutipan hasilnya selepas ia dibersihkan dan diproses daripada kotoran yang bercampur dengannya.
Read 966 times