Wednesday, 08 July 2020 01:50

Bagaimanakah cara pengiraan Zakat Pendapatan?

Rate this item
(1 Vote)

Terdapat dua kaedah yang boleh digunakan untuk mengira Zakat Pendapatan samada berdasarkan Tolakan Had Kifayah atau tanpa tolakan Had Kifayah.

Kaedah berdasarkan kepada Tolakan Had Kifayah bermaksud pendapatan dari semua sumber dalam setahun ditolak dengan tolakan Had Kifayah dalam tempoh satu tahun, di darab dengan 2.5%.

Manakala keadah Tanpa Tolakan pula adalah pendapatan dari semua sumber dalam tempoh satu tahun di darab dengan 2.5%.

Read 1734 times