• Simpanan Tetap

Zakat 2.5 % daripada keseluruhan simpanan tersebut

  • Simpanan Biasa

Zakat 2.5 % dari nilai terendah (cukup nisab) dalam tempoh setahun simpanan tersebut

Monday, 06 July 2020 07:30

Berapakah kadar zakat wang simpanan?

Seseorang yang memiliki wang yang sama ataupun lebih daripada kadar nisab tersebut, dan berlalu ke atasnya haul dengan syarat terdahulu, dia wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2.5% daripada keseluruhan jumlah harta yang cukup haul yang menjadi miliknya.

  • Islam
  • Merdeka
  • Cukup nisab
  • Cukup haul
  • Milik sempurna
Monday, 06 July 2020 07:29

Apakah dalil zakat wang simpanan?

“Tiada wajib atas engkau sesuatu (pada emas) sehingga engkau memiliki 20 dinar (85 gram). Apabila ada pada engkau 20 dinar dan cukup haul, maka wajiblah zakat padanya1/2 dinar (2.5%) daripada jumlah kesuluruhannya”.  (riwayat Abu Daud)

Page 1 of 2